Home > Whatever > Vienna

Vienna

Mỗi khi nhìn vào mắt con, tôi vẫn thường tự hỏi làm thế nào tính được khoảng cách từ khi mở mắt chào đời, nhìn thế giới và biết rằng mọi thứ còn đang ở phía trước đến lúc thu nhận vào mình đủ (và đôi lúc thừa) những hỉ nộ ái ố của cuộc đời? Tính bằng năm tháng, bằng những \”sự kiện\” đánh dấu những cột mốc quan trọng, hay bằng đôi mắt từ trong veo đến sẫm đục dần đi vì những trải nghiệm trong đời?

Bọn tôi thích bài hát Vienna của Billy Joel. Khi có con rồi, nghe càng thấy thấm. Không biết đến lúc nào em bé sẽ hiểu được bài này đây.

Vienna – Billy Joel
Slow down, you crazy child
You\’re so ambitious for a juvenile
But then if you\’re so smart, tell me why are you still so afraid?

Where\’s the fire, what\’s the hurry about?
You\’d better cool it off before you burn it out
You\’ve got so much to do and only so many hours in a day

But you know that when the truth is told
That you can get what you want or you can just get old
You\’re gonna kick off before you even get halfway through
When will you realize, Vienna waits for you?

Slow down, you\’re doing fine
You can\’t be everything you want to be before your time
Although it\’s so romantic on the borderline tonight
Tonight…
Too bad but it\’s the life you lead
You\’re so ahead of yourself that you forgot what you need
Though you can see when you\’re wrong, you know
You can\’t always see when you\’re right

You\’ve got your passion, you\’ve got your pride
But don\’t you know that only fools are satisfied?
Dream on, but don\’t imagine they\’ll all come true
When will you realize, Vienna waits for you?

Slow down, you crazy child
and take the phone off the hook and disappear for awhile
It\’s all right, you can afford to lose a day or two
When will you realize Vienna waits for you?

Advertisements
Categories: Whatever
  1. Bung
    19/11/2006 at 11:12 am

    nhan xet: con gai xinh hon me no n lan!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: