Home > Gần > Giật mình

Giật mình

Ai đó nếu muốn dành một vài phút trong ngày để lắng lại, nhớ đọc bài viết này từ Washington Post: Pearls before breakfast.

Bài viết dài hiếm thấy. Và hay hiếm thấy. Và làm tôi giật mình.

Đã bao lâu rồi cuộc sống cuốn nhanh đến mức không còn nhận ra mình có thể bỏ lỡ một điều quí giá tuyệt vời nào đó?

Đọc xong bài báo, giật mình, tự nhiên muốn khóc…

Advertisements
Categories: Gần
  1. Anonymous
    12/04/2007 at 12:13 am
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: