Home > Xa > Vàng Anh

Vàng Anh

Thơ của chị xuất bản từ năm 2006 mà bây giờ mới được đọc vài bài. Rõ lạc hậu.

Thích nhất bài Tập làm thơ.

Và khoái chí nhất hai câu này:

Não đàn bà làm bằng gì mà chỉ nghĩ chuyện tình yêu?
Chụm đầu nghiêm trọng như âm mưu chỉ để bàn về một người đàn ông bé nhỏ?

Mê chị từ lâu lắm, từ lúc đọc Khi người ta trẻ. Cafe ăn uống với chị vài lần. Chưa bao giờ thử “tiếp cận” vì cứ sợ lỡ chơi lâu thì lại chẳng thích nữa.

Không “tiếp cận” nên bây giờ vẫn thích nguyên.

Vừa nghe tin về chị. Em chúc mừng.

Advertisements
Categories: Xa
  1. Anonymous
    16/07/2007 at 8:16 pm

    Tiếp cận đeeeeeeee! Đảm bảo ko thể chn v chỉ khoe con, cấm khoe thơ, cấm khoe sch bo, khoe tri thức… Lần ny th đng l nhưng người đn b “m mưu” về những người đn ng “b nhỏ” nh, sướng nh!

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: