Home > Vớ vẩn > Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Năm nay hạ quyết tâm thực hiện mọi quyết tâm của năm ngoái. Cả 2010 chả làm được cái tích sự gì ngoài đắn đo, tư lự, băn khoăn, ngẫm nghĩ, tưởng tượng, hình dung. Và tắm (các loại) biển. Đen trùi trũi.

Advertisements
Categories: Vớ vẩn
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: